آغاز بررسی و شناسایی محوطه های پارینه سنگی شهرستان فردوس

مرحله میدانی بررسی باستان شناسی پارینه سنگی شهرستان فردوس آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل روز 24 خرداد ضمن اعلام این خبر گفت: «این برنامه به پیشنهاد حوزۀ پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان و با اخذ مجوز از پژوهشکدۀ باستان شناسی به سرپرستی علی صدرایی کارشناس ارشد باستان شناسی در حال انجام است.»
سید احمد برآبادی افزود: «هدف این برنامه آن است که با انجام یک بررسی روش مند؛ به شکل پیمایشی فشرده و با کشف و شناسایی حداکثری شواهد پارینه سنگی در منطقه، برای انجام پروژه های بلند مدت باستان شناسی در منطقه بستری مناسب فراهم آورد.»
زعفرانلو کارشناس ارشد باستان شناسی و ناظر طرح نیز گفت: «نتایج این بررسی ها می تواند به غیر از شناسایی آثار و محوطه های باستان شناختی در زمینه مدیریت منابع فرهنگی و بخصوص حفظ و نگهداری آثار تاریخی نیز مفید باشد. از سوی دیگر از نتایج این بررسی می­توان برای انجام برنامه­ریزی های توسعه ای منطقه و گردشگری استفاده کرد.»

 

Share this article

نویسنده

حوزه پژوهش
نظر دادن