پایان مرمت آسبادهای محله خیرآباد و منزل سلیمی شهر طبس مسینای شهرستان درمیان

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان درمیان امروز 3 خرداد ماه گفت: «سبک سازی و کاه گل بام و نمای تعدادی از آسبادهای محله خیرآباد شهر طبس مسینا به همراه کاه گل پشت بام منزل سلیمی که به عنوان پایگاه آسبادهای استان مورد استفاده قرار می گیرد، به پایان رسید.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، امیر اسماعیل شهسواری افزود: «مهمترین اقدامات انجام شده در آسبادهای محله خیرآباد و منزل تاریخی سلیمی (پایگاه آسبادها) شهر طبس مسینا، اقدامات حفاظتی و مرمتی بود که از ان جمله می توان به مرمت و سبک سازی و اجرای کاهگل نما و بام آسبادها و همچنین اجرای کاه گل بام در منزل تاریخی سلیمی اشاره نمود.»
او ضمن بیان اینکه آسبادها یکی از خلاقیت های مردمان این سرزمین است، افزود: «شهرستان درمیان با شناسایی بیش از یکصد آسباد در سطح شهرستان، از این حیث رتبه اول را در استان و کشور دارد و هم اکنون با توجه به تامین مصالح، مراحل راه اندازی آسباد در این شهرستان حال انجام است.»

 

Share this article

نظر دادن