آجر منقوش محوطه تاریخی در خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از ثبت آجر منقوش یک محوطه تاریخی شهرستان سربیشه در فهرست میراث ملی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: «آجرتراش به دست آمده از کاوش باستانشناختی در یک محوطه تاریخی شهرستان سربیشه است. این آجر در ابعاد 14×14 به ضخامت چهار سانتی متر ساخته شده و بر روی آن نقش موجودی با بدن شیر و سر انسان مشاهده می شود . خطوط کلی بدن این موجود به تفکیک مشخص شده ولی بخشی از سرآن از بین رفته و آجر به دلیل رطوبت یا فشاری که به آن وارد شده آسیب جدی دیده است.»
او ادامه داد: «قدمت این آجر با توجه به بافتی که از آن به دست آمده و داده های مجاور آن چون یافته های سفالی و سازه های معماری مربوط به قرون میانی اسلامی و به طور خاص سلجوقی است.»

 

Share this article

نظر دادن