خانه تاریخی میرزاهاشم بشرویه با همکاری و مشارکت مالک در دست مرمت است

سرپرست پایگاه بافت تاریخی بشرویه گفت: «خانه تاریخی میرزاهاشم واقع در محله میانده بافت تاریخی شهر بشرویه با همکاری و مشارکت مالک در دست مرمت است و پس از مرمت در قالب اقامتگاه بومگردی احیاء خواهد شد.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، کاظم شبنم زاده در خصوص عملیات مرمت خانه تاریخی میرزاهاشم اذعان داشت: «سبک سازی بنا، حذف الحاقات و مداخلات غیرهمگون در بنا، تراش اندود فرسوده دیوارها و آواربرداری از جمله اقدامات مرمتی فعلی این خانه است.»
او گفت: «با توجه به اینکه خانه تاریخی میرزاهاشم از بناهای الحاق شده به عمارت تاریخی کیانی زاده محسوب می شود مقرر گردیده پس از پایان عملیات مرمتی در قالب اقامتگاه بومگردی احیاء گردد و با توجه به روند عملیات مرمتی فاز دوم، احیاء عمارت تاریخی کیانی زاده تا پایان سال جاری در قالب اقامتگاه پیش بینی می شود.»
سرپرست پایگاه بافت تاریخی بشرویه گفت: « خانه تاریخی میرزاهاشم، کوچک پیمون با مصالح خشت و گل و با بهره گیری از تجارت معماری بومی در دوره صفوی ساخته می شود و در دوره های بعد نیز دستخوش تغییراتی در پیکره بنا می شود.»
شبنم زاده در خصوص مشارکت مالکان و صاحبان بناهای تاریخی بشرویه بیان داشت: «مردمی شدن میراث فرهنگی شهر بشرویه حاکی از نهادینه شدن فرهنگ حفظ و اهمیت بناهای تاریخی در بدنه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان بشرویه است به گونه ای که در سالهای اخیر و در پی جلوه دادن رسالت بنیادین پایگاه بافت تاریخی بشرویه مبنی بر ورود مالکان به عرصه حفظ، مرمت و احیاء بناهای تاریخی خوشبختانه این مهم به نحوی در افکار و اذهان مردم نقش بسته که مالک بنای تاریخی با راهنمایی و ارائه راهکارهای فنی پایگاه اقدام به صرف هزینه بمنظور مرمت بنای تحت تملک خود می کند.»
او در خصوص دوره های معماری خانه تاریخی میرزاهاشم گفت: «هرچند شالوده این بنای 4 ایوانه به دوره صفوی تعلق دارد اما با یک بررسی ساده بر روی بنا می توان به نشانه های بارز معماری ماقبل صفوی از جمله در فضاهای سرپوشیده جبهه غرب و جنوب غرب بنا پی برد که ظاهرا این بخش معماری تیموری در دوران صفوی تخریب و بخش های صفوی به این نقطه افزوده شده است. همچنین در جریان آواربرداری بقایای سازه ای مشابه با کاربری حوض ساخته شده با آجرهای مربعی و ملات گچ و آهگ در بخش غربی خانه شناسایی گردید که احتمالاً با سازه های ماقبل صفوی بخش غربی خانه هم زمان است.»

 

Share this article

نظر دادن