مرمت 25 بنای تاریخی خراسان جنوبی در سال 97

به همت کارشناسان و هنرمندان خراسان جنوبی تعداد 25 بنای تاریخی استان با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال در سال 97 مرمت شد.

به‌گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی از مرمت 25 اثر تاریخی در این استان در سال گذشته خبر داد.
علی شریعتی منش با اعلام این خبر افزود: «در سال گذشته، 25 بنای تاریخی استان خراسان جنوبی مورد مرمت قرار گرفته است و برای مرمت این آثار تاریخی 25 میلیارد ریال هزینه شده است.»
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی گفت: «این پروژه ها در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی، مشارکت در مرمت بناهای تاریخی بخش خصوصی، بوده است.»
وی در ادامه گفت: «مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل مرمت، سامان‌دهی مجموعه  باغ جهانی اکبریه ، قنات جهانی بلده فردوس ، بافت های تاریخی بیرجند ، بشرویه ، خوسف و شهر تون فردوس همچنین آسبادهای تاریخی استان بوده است.
وی در ادامه افزود: «در سال گذشته 20 اثر نامنقول،  3  اثر منقول تاریخی، 7  اثر ناملموس، 5  اثر طبیعی  در فهرست ملی به ثبت رسیده  و 13   اثر تاریخی نیز تعیین حریم حفاظتی  شده و 4 کاوش باستانشناسی نیز انجام شده است .
یاد آور می شود استان خراسان جنوبی دارای 1700 اثر شناسایی شده است که از این تعداد  873 اثر در فهرست آثار ملی و سه اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
همچنین این استان دارای یک روستای جهانی صنایع دستی در رشته توبافی یا حوله بافی می باشد.

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن