بررسی پرونده های پیشنهاد ثبت آثار طبیعی استان خراسان جنوبی در شورای ثبت و حریم استان

5 پرونده پیشنهاد ثبت آثار طبیعی استان در شورای ثبت و حریم میراث طبیعی که در تاریخ 13/10/97 در محل سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار گردید مطرح و پس از تایید اعضا جهت ثبت در فهرست میراث ملی به کمیته ثبت و حریم آثار طبیعی کشور در تهران ارسال گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت آثار طبیعی استان در این خصوص گفت: پرونده پیشنهاد ثبت آثار طبیعی استان از شهرستان های سرایان، طبس، نهبندان و قاین بوده و شامل درختان کهنسال و مناظر طبیعی اند که پس از تأیید در شورای ثبت و حریم استان، جهت بررسی نهایی به دفتر ثبت سازمان در تهران ارسال شد.
او افزود: مهمترین اقدام پس از ثبت یک اثر، حفاظت و نگهداری آن است از آنجایی که این آثار به لحاظ منظر طبیعی، مشخصات ظاهری و قدمت، بسیار ارزشمندند می بایست همه نهادها، دستگاههای دولتی و مردم در جهت تحقق این امر مهم بکوشند.

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن