برگزاری جلسه هیات راهبردی بیابان لوت استان خراسان جنوبی

دومین جلسه هیات راهبردی بیابان لوت استان برای بررسی مسائل و مشکلات عرصه پهناور بیابان لوت در محل تالار جلسات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، حسن رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی استان در این جلسه که با حضور کارشناسانی از دانشگاه بیرجند، اداره کل هواشناسی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران، ایستگاه پژوهشی بیرجند، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اداره کل ورزش و جوانان استان، سازمان صنعت معدن و تجارت استان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی استان و فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، مسائلی در رابطه با حفاظت بهتر از عرصه طبیعی بیابان لوت بیان کرد.
زهرا رضایی ملکوتی مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت ضمن بیان برنامه های محقق شده از ابتدای سه ماهه دوم تاکنون، در خصوص برنامه های در دست اقدام تا پایان سال مطالبی را عنوان نمود.
او افزود: برگزاری جلسات هیات راهبردی بیابان لوت و تبادل نظر اعضا در خصوص مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار در این عرصه طبیعی می تواند بسیار کارآمد و موثر باشد.
در ادامه جلسه هر کدام از اعضاء با عنایت به تخصص و مرتبط با عملکرد دستگاه مربوطه مطالب و راهکارهایی را در رابطه با معرفی بهتر و حفاظت و نگهداری از بیابان لوت بیان نمودند.

 

Share this article

نظر دادن