ثبت تپۀ باستانی عرب پشته خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از ثبت تپۀ باستانی عرب پشته واقع در شهرستان نهبندان در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی گفت: این تپۀ باستانی متعلق به دوران تاریخی است و متاسفانه بخشهایی از آن قبل از شناسایی کارشناسان باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان، توسط افراد نا آگاه تخریب شده که به همین علت، جهت حفاظت از این تپه باستانی نسبت به ثبت آن در فهرست آثار ملی اقدام شد.
او افزود: در خصوص وجه تسمیه این تپه مردم محلی نقل می کنند: «در جنگهای صدر اسلام  تعداد زیادی از اعراب در این محل کشته شده اند که از اجساد آنها پشته ای در این محل ایجاد شده و از آن به بعد این محل به عرب پشته معروف شده است.».
این تپه باستانی به شمارۀ 32021 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .     

 

Share this article

نظر دادن