محوطه تاریخی انجیرک خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی ثبت شد

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از ثبت محوطۀ تاریخی انجیرک واقع در شهرستان نهبندان در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی گفت: این محوطه در سال 1393 توسط کارشناسان باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی شناسایی شد و با توجه به اهمیت آن نسبت به تهیۀ پروندۀ و پیشنهاد ثبت آن در فهرست آثار ملی اقدام گردید . با توجه به مطالعات صورت گرفته این محوطه مربوط به دوران تاریخی است .
این اثر به شمارۀ 32019 در تاریخ 16/12/96 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید ه است و تازگی از سوی علی اصغر مونسان؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ابلاغ شده است..    

 

Share this article

نویسنده

حوزه پژوهش
نظر دادن