مرمت سردر جنوبی امامزاده زیدابن موسی(ع) (زیدالنار)آفریز به پایان رسید

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از پایان مرمت سردر جنوبی امامزاده زیدابن موسی(ع) (زیدالنار)آفریز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: آرامگاه زیدالنار در روستای آفریز از توابع شهرستان قاینات واقع شده است . این بنای تاریخی ارزشمند مربوط به دوره صفویه بوده که در طی خاکبرداری سال 96 شواهدی از دوره های تیموری و قبل از آن به دست آمد.
او ادامه داد: در سالهای اخیر به ضلع جنوب غربی بنا سردری الحاق شده بود که به لحاظ زیباشناسی و معماری تناسبی با بنا نداشت، بدین منظور این الحاقات جمع آوری و طی خاکبرداری در جبهه جنوب غربی و اطراف بنا، شواهدی از بنای اولیه شامل، پی سردر ورودی، بقایای دیوارهای خشتی، آجرفرش دوره های قبل و نیم ستونهای مدور متصل به بنا بدست آمد که متعلق به قرون هشتم و نهم هجری است.
سریعتی منش گفت: در سال 1397 از محل اعتبارات استانی نسبت به خوانا سازی ، مرمت و بازسازی درگاه جنوبی طبق شواهد و آثار بدست آمده اقدام شد. همچنین نیم ستونهای مدور جبهه های شرقی و غربی بنا نیز خوانا سازی گردید.

 

Share this article

نویسنده

اداره قاینات
نظر دادن