افتتاح پایگاه جهانی بیابان لوت در روستای دهسلم

پایگاه جهانی بیابان لوت و مامور سرای مجاور آن به همراه کمپ کویرنوردی دهسلم به مناسبت هفته گردشگری، ، با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی استان، فرماندار نهبندان و جمع کثیری از مسئولین استانی و شهرستانی روز سه شنبه 10 مهرماه جاری در روستای دهسلم افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی زهرا رضایی ملکوتی مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت گفت در این مراسم ضمن افتتاح و بازدید از قسمتهای مختلف ساختمان پایگاه از جمله مرکز اطلاعات، اطاق صنایع دستی، اطاق مدیریت و مامورسرا، توضیحاتی در خصوص وضعیت کمپ کویر نوردی دهسلم و شرایط مجموعه جهانی بیابان لوت ارائه شد. وی گفت: راه اندازی پایگاه، وظیفه و مسئولیت ما را در قبال ارائه اطلاعات کامل و جامع به گردشگران و هدایت و راهنمایی بهتر آنها خطیرتر می کند بنابراین توجه بیشتر به اقدامات مدیریتی، حفاظتی و نظارتی لوت بسیار ضروری است و در این میان بیابان لوت به عنوان میراث جهانی برای پایداری و حفاظت منطقه بسیار مؤثر است.
وی اعتبار هزینه شده برای مرمت و ساماندهی پایگاه جهانی بیابان لوت را مبلغ 800 میلیون تومان عنوان نمود.

Share this article

نظر دادن