آغاز پروژه آواربرداری و خوانا سازی بخشی از پایاب های قنات نوقاب

   پروژه آواربرداری و خوانا سازی بخشی از پایاب های قنات نوقاب که در محدوده شهر تاریخی تون واقع گردیده است آغاز شد. 

  به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اقدس کرم پور مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی تون ضمن بیان این مطلب افزود: قنات نوقاب در محله تاریخی سادات واقع شده و در سالهای گذشته نسبت به آواربرداری یکی از پایاب های مجاور مزار امامزادگان اقدام گردیده بود که در سال جاری با توجه به اهمیت موضوع روند اجرایی پروژه ادامه پیدا کرد.
کرم پور گفت: با توجه به وجود قنات های تاریخی در شهر تاریخی تون، برای دسترسی به آب جاری پایاب های زیادی در این محدوده حفر گردیده که آواربرداری و خواناسازی آنها بخشی از هویت تاریخی شهر را آشکار می سازد.     

 

Share this article

نظر دادن