پایان فاز اول مطالعه پوشش گیاهی بیابان لوت

با عنایت به لزوم مطالعه، تحقیق و پژوهش در راستای تکمیل اطلاعات مربوط به بیابان لوت استان و اولویت مطالعه ی پوشش گیاهی و جانوری این منطقه، فاز اول پژوهش در خصوص فلور بیابان لوت پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی زهرا رضایی ملکوتی مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت استان در این خصوص گفت: بیابان به منطقه ی وسیع و خشکی گفته می شود که پوشش گیاهی، حیات و میزان بارندگی در آن کم است. در عین حال انواع متنوع و گوناگون گیاهانی که خود را با شرایط سخت بیابان وفق داده اند بسیار ارزشمند و قابل تأمل هستند.
وی افزود: در همین راستا و با عنایت به اهمیت پژوهش و مطالعه در این زمینه، پایگاه میراث جهانی بیابان لوت استان پس از تخصیص 100 میلیون ریال از اعتبارات ملی با همکاری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند فاز اول بررسی و شناسایی فلور بیابان لوت را به اتمام رساند.
ملکوتی گفت: ثبت بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو، وظیفه و مسئولیت ما را در قبال حفاظت و نگهداری از آن بسیار سنگین می کند و به دلیل ویژگی¬های خاص جغرافیایی و تاریخی، بسیار ضروری است که توجه بیشتری به اقدامات مدیریتی، حفاظتی و نظارتی لوت گردد که در این میان بیابان لوت به عنوان میراث جهانی برای پایداری و حفاظت منطقه بسیار مؤثر است.

 

Share this article

برچسب‌ها
نظر دادن