مجموعه آثار طبیعی ثبت شده در فهرست میراث ملی طبیعی کشور

با استفاده از فرم جستجوی تعبیه شده در این صفحه می‌توانید به جستجو در جاذبه های زیبای طبیعی استان خراسان جنوبی بپردازید.

 

 آثار طبیعی- ملی پدیده‌های نمونه یا مجموعه‌های زیست‌محیطی نادر یا مناظرکم‌ نظیر و ویژه،  محدوده‌های جغرافیایی طبیعی و مناطقی خاص هستند که به علت ویژگیهای زمین شناسی و زیست‌شناسی، مناظر بدیع جغرافیایی و محوطه‌های طبیعی – تاریخی غیر قابل جایگزین هستند. این آثار به لحاظ علمی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و با تعیین محدوده از آنها حفاظت و نگهداری می شود. این آثار توسط سازمان میراث فرهنگی، شناسایی، معرفی و ثبت می شوند.
در استان خراسان جنوبی تاکنون تعداد 47 اثر در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسیده اند که شامل 36 درخت کهنسال، 4 منظرطبیعی، 1 کوه، 1 اثر ردپا، 2 چشمه آب معدنی، 1 بیابان و 2 غار می باشند.
ثبت میراث طبیعی ایران در راستای اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ماه سال ۱۳۸۲ و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیأت وزیران می باشد.
بیابان لوت با قدمت مربوط به دوره پلیوستوسن(6/1 میلیون سال قبل) که در 29 مرداد ماه 1393 در فهرست میراث طبیعی- ملی ثبت شده بود به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در 27 تیر ماه 1395 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.
ویژگی هایی که یک اثر طبیعی باید داشته باشد تا در فهرست میراث جهانی ثبت گردد بدین شرح است:
1-    پدیده‌ای بی نظیر طبیعی با زمینه‌های استثنایی و زیباشناسی باشد.
2-    نمونه برجسته از مراحل و تغییرات تاریخ زمین‌شناسی باشد.
3-    نمونه برجسته از فرایندهای زیست محیطی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه زمینی،  اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی و جوامعی از گیاهان و حیوان‌ها باشد.
4-    شامل زیستگاه‌های طبیعی مهم از نظر تنوع زیستی و حاوی گونه‌های در خطر باشد.
بیابان لوت با دارا بودن دو ویژگی (1 و 2 ) واجد شرایط ثبت در فهرست میراث جهانی شد.
در بیابان لوت ویژگی "ترین ها" باعث منحصر به فرد بودن این اثر شاخص شده است:
-    بلندترین تپه های ماسه ای دنیا  
-    بلندترین و طویل ترین کلوت ها
-    گرم‌ترین نقطه شناخته شده در سطح زمین
-    بلندترین نبکاها (گلدان صحرا )