شب شش مولود

مراسم و آئین شب شش مولود به شماره 817 در تاریخ 4/11/91 به ثبت آثار ملی رسیده است .
مراسم نامگذاری نوزاد معمولاً شب ششم تولد صورت می گیرد و نام بچه را به طور کلی پدر و مادر بچه، پدربزرگ و یا از روی قرآن انتخاب می کنند.گاهی نیز چند اسم را در چند برگ کوچک وسط قرآن می گذارند سپس قرآن را باز کرده و هر اسمی که می آمد همان را برای بچه تعیین می کردند.

در این شب اقوام و بزرگان در خانه زائو جمع می شوند اگر نوزاد پسر باشد یک کارد و اگر دختر باشد یک قیچی یا نخ و سوزن به قنداق او می زنندو البسه قرمز به تن بچه می کنند و یا یک پارچه قرمز رنگ روی سر و صورت و قنداق او گذاشته و بچه را در قربال می گذارند. اهالی منطقه اعتقاد دارند که در این شب بچه نباید روی زمین باشد.ابتدا پدر بزرگ یا پدر، بچه را بر می دارد و قیچی یا چاقو را از قنداق او درآورده و دست به دست بچه را دور می گردانند کسی که بچه را از بغل دستی می گیرد میگوید:بده بچه/بده بچه و کسی که بچه را می دهد می گوید: بگیر بچه/بگیر بچه و اشعا ری را هم می خوانند .

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • عنوان موضوع: شب شش مولود
  • گروه مرتبط با موضوع: آیینی و سنتی
  • شماره ثبت ملی: 817
  • تاریخ ثبت اثر: چهارشنبه, 04 بهمن 1391
  • حوزه جغرافیایی: بیرجند, سربیشه, خوسف
نظر دادن