مهارت زنگوله سازی سرایان

زنگوله سازی زیر مجموعه تولیدات آهنگری سنتی بوده و عبارتست از هنر ساخت انواع زنگهای مورد استفاده دامداران و چوپانان در سایزهای مختلف که به صورت تک وگاهاً جفتی به گردن حیوانات اهلی و سگ های گله آویزان می شود.

آهنگران سنتی شهرستان سرایان از جمله صنعتگران توانمند ایران درساخت انواع زنگوله می باشند ، به گونه ای که آوازه زنگوله های سرایان به خارج از مرزهای استان و کشور رسیده است . بنا به نظر این آهنگران با توجه به شغل دامداری مردم واحساس نیاز به تولید زنگوله ، آهنگران گرایش به زنگوله سازی پیدا کرده اند. ساخت هر زنگوله سه مرحله اساسی دارد، در مرحله اول ورق آهن مورد نیاز داخل کوره حرارت می بیند و مراحل تکمیلی بر روی آن انجام می گیرد تا بدنه زنگ ساخته شود ،در مرحله دوم تیرگذاری وسط زنگ و در مرحله بعد هم صداگیری انجام می شود که مهارت خاص خود را می طلبد. جوشکاری و نصب مناسب تیر وسط زنگوله، جنس مرغوب و صدای دلنواز زنگوله ها، مهارت خاص و منحصر به فرد زنگوله سازان سرایانی است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • عنوان موضوع: مهارت زنگوله سازی سرایان
  • گروه مرتبط با موضوع: فنون و صنایع
  • شماره ثبت ملی: 812
  • حوزه جغرافیایی: سرایان
نظر دادن