آرامگاه ابن حسام خوسفی

آرامگاه شاعر برجسته ابن حسام با فرم کلی هشت ضلعی با گنبدی شبیه کلاه فرنگی که در اصل نورگیر مقبره محسوب می گردد احداث شده است.

مسیر دسترسی به آرامگاه در پای تپه از طریق یک رشته پلکان صورت می گیرد که بازدید کننده را به کناره مقبره هدایت می نماید. فضای ورودی آرامگاه دارای پلکان است که در نمای جنوبی ساختمان قرار گرفته است و به لحاظ فرم مانند پیش طاقی است که سقف آن دارای فرم قوسی شکل به صورت سه بخشی کند می باشد. در نمای خارجی مقبره در سه طرف، نورگیر یا پنجره کار گذاشته شده است که نور فضای داخلی بنا را بوجود آورده است که فرم کلی بنا از این طاقنماها که بصورت پیش طاق های عریض و تقریبا عمیق ساخته شده اند نشات می گیرد.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: آرامگاه ابن حسام خوسفی
 • نوع اثر: آرامگاه
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 2059
 • تاریخ ثبت: دوشنبه, 29 تیر 1377
 • نوع کاربری و استفاده: بقعه و آرامگاه
 • مالکیت: دولتی
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: خوسف
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: خراسان جنوبی - خوسف - خیابان ابن حسام
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 0
 • فاصله تا مرکز استان: 35
نظر دادن