مدرسه شوکتیه

این بنا در سال 1312 هجری قمری به دستور امیر اسماعیل خان شوکت الملک با هدف برپایی مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین ساخته شد. در سال 1326 ابراهیم خان شوکت الملک کاربری ساختمان را تغییر میدهد و یکی از اولین مدارس آموزش علوم نوین را با الگو گیری از مدرسه دارالفنون در این ساختمان تاسیس میکند.

معماری: ساختمان حسینیه، مدرسه شوکتیه با معماری درونگرای ویژه مناطق بیابانی گرم و خشک انطباق کامل با اقلیم منطقه دارد. سردر ورودی بنا با تزیینات مقرنس گچی یک عنصر معماری شاخص در بنا است. پس از سردر، هشتی با تزیینات رسمی بندی و نورگیر، گنبد خانه با تزیینات شاخص رسمی بندی، ایوان با طاق کلیل و دهانه وسیع 11.5 متری و حیاط بزرگ بنا با ایوانچه های پیرامون در دو طبقه در کنار سایر فضاها ساختار معماری بنا را شکل میدهند.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: مدرسه شوکتیه
 • نوع اثر: مدرسه
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 1371
 • تاریخ ثبت: سه شنبه, 16 اسفند 1356
 • نوع کاربری و استفاده: حسینیه
 • مالکیت: دولتی
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: بیرجند
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: خراسان جنوبی - بیرجند - منتظری 3
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 0
 • فاصله تا مرکز استان: 0
نظر دادن