معرفی و عملکرد حوزه پژوهش و مطالعات

حوزه پژوهش و مطالعات 

 

معرفی بالاترین مقام مسئول : مدیرحوزه پژوهش و مطالعات سید احمد برآبادی 

تلفن تماس : 32443976-056 

 

معرفی پرسنل و جایگاه آنان : 

 

فریبا کاهنی : کارشناس مردم شناسی 

امیر انوری  مقدم : کارشناس صنایع دستی 

محمد رضا سروش : کارشناس باستان شناسی 

رقیه زعفرانلو: کارشناس ارشد باستان شناسی 

محمد فرجامی: کارشناس ارشد باستان شناسی 

 

شرح وظایف : 

انجام برنامه بررسی و شناسایی آثار باستانی در سطح استان 

انجام پژوهش های مردم نگاری در سطح استان 

برگزاری جشنواره و نمایشگاه میراث معنوی 

تالیف مقالات و چاپ کتاب با موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری همایش های علمی با موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بررسی استعلام های طرحهای عمرانی در سطح استان 

تهیه پرونده های ثبت میراث معنوی و صنایع دستی 

انجام پژوهش های باستان شناسی (کاوش ، تعیین حریم محوطه ها) در سطح استان 

معرفی پژوهش های باستان شناسی ، مردم شناسی و همچنین معرفی آئین ها ، آداب و رسوم استان

 

3

نظر دادن