جهت اخذ مجوز جهت احداث تاسیسات گردشگری به کدام قسمت سازمان می بایست مراجعه نمود؟

چاپ

معاونت گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع، دفتر طرحها و تسهیلات
به نشانی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان عفاری، خیابان یاس، ساختمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، طبقه پنجم