فهرست مشخصات سفره خانه های سنتی و مجتمع های گردشگری استان خراسان جنوبي

رديف

 

شهرستان

نام واحد

15/12/95

سال بهره برداري درجه موقت نام بهره‌بردار نام مدير شماره تماس نشاني كد
1 بیرجند سفره خانه سنتی سلطانیه 1396 1 مژگان زرین قلم زرین قلم 09359856139 بیرجند- خیابان شهید مطهری- مطهری 13 44/008/10/17/392
2 بیرجند دره بند 1391 3      نرگس حسنی نرگس حسنی 09358525883 بیرجند- بند دره 44/011/10/17/1391
3 بیرجند سفره خانه طوبی 1394 1 بتول نقی زاده کاخکی حسین اصغری 09155332385

بیرجند- جنب

باغ و عمارت رحیم آباد

44/005/10/17/394
4 بیرجند سفره خانه سنتی شمس العماره 1394 1 سعید قدبا سعید قدبا 09151611779 بیرجند خیابان 15 خرداد میدان ولیعصر- اکبریه 44/006/10/17/394
5 بیرجند نگین کوهستان 1394 2 حسن هاونگی حسن هاونگی 09157565660 بیرجند بند امیر شاه-مقابل هتل کوهستان 44/002/10/17/394
6 بیرجند آب و آتش 1394 2 جواد فیروزی جواد فیروزی 09157285321 بیرجند - بند امیرشاه- روستای چار پایین 44/004/10/21/394
7 بیرجند صالح 1394 2 زهره سورگی سعید صالحی 09123856328              بند دره 44/010/10/17/392
8 بیرجند شبستان 1394 2 مرتضی هاشم زاده مرتضی هاشم زاده 09338236767 بیرجند - بند امیرشاه - روستای کاسه سنگ 44/003/10/21/394
رديف شهرستان نام واحد سال بهره برداري درجه نام بهره‌بردار نام مدير   نشاني كد
9 قاین بوذرجمهر 1394 2 جواد قربانی جواد قربانی 09355626664 قاین – منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر 44/01/10/17/394
10 طبس باغ مجنون 1393 1 احمدشیروی احمدشیروی 09157565659 طبس خیابان امام خمینی 44/09/10/17/393
11 طبس پنجه طلایی 1389 1 حسین شیروی حسین شیروی 09131554059 طبس خیابان امام خمینی 44/012/10/17/388
12 طبس ناردون 1397 1 رسول آشنا رسول آشنا 09132532380 طبس- خ امام خمینی 44/014/10/17/397
13 بیرجند شب های بیرجند 1397 3 منیره اکبری منیره اکبری 09105092622 بیرجند خ جمهوری - قلعه 44/016/10/17/397
14 نهبندان اکرم خان 1397 2 علیرضا نخعی علیرضا نخعی 09153632017 نهبندان خ یادگار امام 44/013/10/17/397
15 بیرجند برکه 1398 3 مسعود رحیمی مسعود رحیمی 09158643724 بیرجند بند امیرشاه 44/015/10/17/398
16 بیرجند ارم امیر شاه 1398 3 علی اصغر کاسه سنگی سهیلا فرشیدی نسب 09153612191 بیرجند بند امیر شاه روستای چار پایین 44/017/10/17/398
17 فردوس سالار باغستان 1399 3 مهدی سالاریان مهدی سالاریان 09153356697 فردوس روستای باغستان علیا خیابان ولی عصر 44/018/10/17/399
18 بیرجند گلاویژ 1399 3 صادق کاسه سنگی مریم عابدین 09155623347 بیرجند بند امیر شاه روستای کاسه سنگ

44/19/10/17/399