سفره خانه های سنتی خراسان جنوبی

شهرستاننام واحددرجهنام بهره بردارمدیرظرفیتتلفننشانی
بیرجندسفره خانه سنتی بابا حاجی1سمیه عباس آبادیسمیه عباس آبادی300 نفر32229610بیرجند- خیابان شهید مطهری- مطهری 13
بیرجندسفره خانه سنتی دره بند2علی حسینیعلی حسینی70 نفر09335084513
09358554013
بیرجند- بند دره – 70 متر بالاتر ازچشمه – اراضی سرپل
بیرجندطوبی1بتول نقی زاده کاخکیحسین اصغری400 نفر09151778071بیرجند- باغ و عمارت رحیم آباد
بیرجندسفره خانه سنتی شمس العماره1علی سالاری-زهرا عاملیسعید قدبا300 نفر09151611779بیرجند – خیابان 15 خرداد – میدان ولیعصر- اکبریه
طبسسفره خانه سنتی نارنجستان1عذرا اصلحیپیام بخشی طوسی80 نفر09151174147 09155058783طبس – میدان معلم – به سمت جاده خرو
طبسباغ مجنون1احمد شیرویاحمد شیروی150 نفر09131554366شهرستان طبس- خیابان امام خمینی
طبسپاسارگاد1اسماعیل کفاش سلیقهاسماعیل کفاش سلیقه50 نفر09139521044شهرستان طبس-خیابان شهید منتظری- روبروی فروشگاه رفاه
طبسپنجه طلایی2حسین شیرویحسین شیروی200 نفر09131554059شهرستان طبس- خیابان امام خمینی
بیرجندسارونه1زهرا شاکری مفصرسعیدرضا داش خانی300 نفر09159634127بیرجند- خیابان 15 خرداد – جنب باغ رحیم آباد
بیرجندباغ و رستوران سنتی صالح2زهره سورگیسعید صالحی100 نفر09123856328بیرجند- ورودی بند دره
بیرجندمجموعه پذیرایی سنتی نگین کوهستان2حسن هاونگیحسن هاونگی100 نفر09157565659بیرجند – بند امیر شاه-مقابل هتل کوهستان
بیرجندمهستان2رضا افسردهرضا افسرده60 نفر09155612841بیرجند – بند امیر شاه- بالاتر از روستای کاسه سنگ
بیرجندآب و آتش2جواد فیروزیجواد فیروزی70 نفر09157285321بیرجند - بند امیرشاه- روستای چار پایین
بیرجندشبستان2مرتضی هاشم زادهمرتضی هاشم زاده50 نفر09338236767بیرجند - بند امیرشاه - روستای کاسه سنگ
قاینبوذرجمهر2جواد قربانیجواد قربانی50 نفر09355626644قاین – منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر