غار پهلوان و دره تنگه تیگاب

این غار با دهنه 85ً120 و به طول 50 متر که از یک طرف با دهانه تگ و از طرف دیگر به دره های عمیق ختم می شود .این غار از غارهای باستانی می باشد که در داخل غار چندین حوض و آثار زندگی دیده می شود.در منطقه شمالی شاسکوه درکوهپایه های شرق روستای تیگاب واقع می باشد.

ازجمله غارهای باستانی استان است که درآن چندین حوض وآثار زندگی دیده می شود.به روایت راویان قدیم واهالی منطقه در قدیم الایام پهلوانی دراین منطقه زندگی می کرده که اکنون فبر وی درروی این کوه قرارداردولذا این مسیر رابه نام دره وغار پهلوان نام گذاری کرده اند. غار پهلوان دارای دودهنه می باشد. دهنه ورودی که بر بالای ارتفاع قراردارد کوچک می باشد ودهنه خروج در انتهای دامنه کوه ومشرف بر دره تنگ تیغاب است که البته ظاهر امر مصداق براین است که دهنه خروجی به صورت مصنوعی وبااستفاده از سنگ وچوب وگچ محدود گردیده است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام جاذبه: غار پهلوان و دره تنگه تیگاب
 • نوع جاذبه: پدیده زمین شناختی
 • نام شهرستان: زیرکوه
 • بهترین زمان سفر: بهار, تابستان
 • راه دسترسی: خاکی
 • فاصله تا مرکز شهر: 50
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 50
 • فاصله تا مرکز استان: 230
 • فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 290
 • فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 230
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • نشانی: خراسان جنوبی - زیرکوه - شرق روستای تیگاب
نظر دادن