چاله بزرگ لوت

حدشمالی آن در حد مدار 32 درجه و حد جنوبی در حد مدار 28 درجه است. وسعت حوضه آبگیر دشت لوت ، حدود 175 هزار کیلومتر مربع (یک دهم مساحت کشور) ، طول آن از شمال به جنوب حدود 900 کیلومتر و غرب به شرق حدود 300 کیلومتر است.

پست ترین نقطه دشت لوت 190 متراز سطح دریا است (لوت مرکزی). دشت لوت جایگاه رخدادهای زمین لرزه های بزرگ و مهمی بوده است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • نام جاذبه: چاله بزرگ لوت
  • نوع جاذبه: پدیده زمین شناختی
  • نام شهرستان: طبس
  • بهترین زمان سفر: بهار, پاییز
  • راه دسترسی: خاکی
  • وضعیت رفاهی و زیرساخت: امکانات پذیرایی
  • طول جغرافیایی: 0
  • عرض جغرافیایی: 0
  • ارتفاع از سطح دریا: 0
  • نشانی: خراسان جنوبی - دشت لوت بین دو گسل نهبندان در شرق و نای بند در غرب
نظر دادن