پل سنگی خضری و غار فارسان

پل سنگی غارفارسان بر دامنه جنوبی یک کوه بزرگ با سه دهنه دیده می شود .

یکی از این دهنه ها در گذشته های دور ، فرو ریخته و از آن تنها یک هلال پل مانند باقی مانده است . این غار دارای لایه های باستانی قابل کاوش می باشد و سفالهای شکسته پراکنده شده دراطراف آن مربوط به دوره سلجوقی است و سفالهای مربوط به صدر اسلام و پیش از تاریخ نیز درآنجا دیده می شود که این بیانگر توجه انسان ازدوره میان سنگی به غار بعنوان سکونتگاه امن می باشد .

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام جاذبه: پل سنگی خضری و غار فارسان
 • نوع جاذبه: غار, پدیده زمین شناختی
 • نام شهرستان: قاینات
 • بهترین زمان سفر: بهار, تابستان
 • راه دسترسی: خاکی
 • وضعیت رفاهی و زیرساخت: پوشش تلفن همراه
 • فاصله تا مرکز شهر: 40
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 95
 • فاصله تا مرکز استان: 193
 • فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 75
 • فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 190
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • نشانی: خراسان جنوبی - 95 کیلومتری شمال غرب شهرستان قاینات -5کیلومتری شمال روستای ثغوری خضری
نظر دادن