آبشار گیوک

این آبشار در انتهای دره ای سبز رنگ قرار دارد و مجموعه ای از چندین آبشار است و مرتفع ترین آنها ، هشت متر ارتفاع دارد. به دلیل قرار گرفتن در رشته کوه باقران ، دارای آب و هوایی معتدل و کوهستانی است که به همراه سرسبزی و زیبایی و نیز وجود کوههای سبز رنگ افیو لیتی ، روستا چهره ای ییلاقی و تفرجگاهی به خود گرفته است.

دریاچه سد گیوک : در امتداد مسیر خروجی این سد آبشار گیوک وجود دارد.در سال های پر از باران این سد کاملا پر آب بوده و منظر بسیار بدیعی را به وجود می آورد. از لحاظ زمین شناسی منطقه ؛ سنگ های اولترا بازیک به طور گسترده ای در منطقه پراکنده بوده و شامل دو نوع سنگ متفاوت می باشد. پریدوتیت ها، هارزبورژیت ها، ارزولیت و سرپانتنیت ها. در مجموعه در هم رنگین منطقه مورد نظر برون زدهای ممتدی از بلوک های اولترا بازیک با ابعاد مختلف دیده می شود. در سرپانتینیت ها رگچه های متعددی از کریزوتیل و آزبست وجود دارد.
گابروها:سنگ های اولترابازیک در بعضی از جاها به وسیله دایکهایی با ترکیب گابرویی قطع و همراه می گردند.این سنگ ها توده ای بوده و بافت آنها از دانه ریز تا دانه درشت متغیر است بلورهای بزرگ پیروکسن و فلدسپات به بزرگی 5-4 سانتی متر در بعضی از این نمونه ها دیده می شود.در بعضی از نقاط گابروها در فیلیت ها و سنگ های اسپلیتی متعلق به ردیف افیولیتی تظاهر نموده اند.
در بعضی از قسمت های منطقه گابروهای دگرگونه شده به طوریکه در آنها می توان بافت گنایسی را مشاهده نمود.
رسوبات نوع فلیشی : در محدوده مورد مطالعه دو نوع فلیش به سن کرتاسه بالایی و پالئوسن وجود دارد.فلیش های کرتاسه بالایی خود از اجرای متشکله رسوبی منطقه مخلوط در هم رنگین محسوب میگردند.این رسوبات در غرب و شمال منطقه به خوبی برون زد داشته و معمولاً از شیلهای سبز رنگ ماسه سنگ و سیلت استونها و بالاخره شیلهای فیلیتی تشکیل شده اند.در برخی جاها رسوبات شدیداًماسه ای بوده و با سنگ های اسپیلیتی و یا سنگ های اولترابازیک به نسبت های متغیر آمیخته شده اند.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام جاذبه: آبشار گیوک
 • نوع جاذبه: آبشار
 • نام شهرستان: بیرجند
 • بهترین زمان سفر: بهار
 • راه دسترسی: خاکی
 • وضعیت رفاهی و زیرساخت: برق, پوشش تلفن همراه
 • فاصله تا مرکز شهر: 20
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 20
 • فاصله تا مرکز استان: 20
 • فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 270
 • فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 20
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • نشانی: خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - 14 کیلومتری جنوب غرب - روستای گیوک
نظر دادن