جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی

 گردشگری؛ جاذبه گردشگری و طبعیت زیبای استان خراسان جنوبی

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین پدیده های هزاره سوم، طی نیم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تاثیر به سزایی در رشد و پویایی اقتصادی، تبادلات فرهنگی کشورها داشته است؛ به طوری که بسیاری از صاحب نظران ، قرن حاضر را قرن گردشگری نام نهاده اند.

گردشگري در جهان كنوني، صنعتي پاك و پديدة اقتصادي پويا، پر رونق و روبه توسعه است كه پس از صنايع نفت و خودروسازي گوي سبقت را از ديگر صنايع جهاني ربوده اند ، به گونه اي که بر اساس برآورد سازمان جهاني جهانگردي، ارزش وجوه حاصل از جهانگردي و مسافرت در دهة آتي با سرعتي افزونتر از تجارت جهاني به سطحي بالاتر از اقلام صادراتي در ديگر بخش ها پيش بيني شده تاکنون صنعت جهانگردي بيش از صد ميليون فرصت شغلي مستقيم ايجاد کرده و مبناي تحولات شگرف اقتصادي - اجتماعي در سراسر جهان قرار گرفته است.

امروزه گردشگری یکی از پردرآمد ترین صنعت ها به شمار می رود که کشورهای مختلف هریک با مزیت های رقابتی خاص خود سعی در ورود به کارزار رقابتی این صنعت و ارائه پیشنهادهای جذاب برای گردشگران دارند. کشورها و شهرها به عنوان عرضه کنندگان در این صنعت هریک خدمات خاصی را مخصوص دسته خاصی از مشتریان با توجه به ایدئولوژی ها و ارزش های فرهنگی خود ارائه می دهند تا بتوانند با جذب گردشگران مورد نظر خود از مزایای این صنعت استفاده کنند. صنعت گردشگری و گسترش و توسعه فعالیت های مربوط به آن همواره اثراتی فیزیکی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی بر جامعه می گذارد. از آنجاییکه رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، ایجاد فرصت های جدید در زمینه اشتغال، درآمد ارزی، کاهش فقر، افزایش تعاملات اجتماعی و تبادلات فرهنگی و حفاظت از محیط زیست از جمله آثار و پیامدهای مثبت این صنعت می باشد و با توجه به برنامه های دولت در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی و چشم انداز دستیابی به اقتصاد پر رونق برای کشور، رشد و توسعه صنعت گردشگری در ابعاد داخلی و خارجی با در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار در زمره مهمترین اقدامات و اهداف قرار دارد.