واحدهای پذیرایی میان راهی خراسان جنوبی

شهرستاننام واحدنوع واحددرجهنام بهره بردارظرفیتتلفننشانی
بیرجندرستوران شقایقاتوبوسی2علیرضا ادیبیان
مرتضی محمدپور
70 نفر09155610352
09151647534
بیرجند – پایانه مسافربری
قاین رستوران پردیساتوبوس1ناصرکیانتاج100 نفر09155030821
09159634576
آرین شهر – کیلومتر 55 محور بیرجند - قاین
قاینرستوران رضوانکامیون سواری1محمد رضا قلی زاده60 نفر09153615939کیلومتر 100 محور بیرجند قاین حاشیه جاده سنتو
قاینرستوران گلدیسکامیون.سواری1سید علی اکبری90 نفر
09151625585کیلومتر محور بیرجند-قاین. خونیک
قاینرستوران مدایناتوبوسی2حسن کیانتاج110 نفر09155610433کیلومتر 155 محور بیرجند - مشهد
قاینرستوران مهرکامیون سواری2سید ابوالفضل اکبری50 نفر09157200740قاین – کیلومتر 18 محور بیرجند قاین
قاینرستوران فجر دهشککامیون سواری2حسن بخشی150 نفر09158122542خضری - دهشک
قائنمجتمع پذیرایی خضرا امام رضا(ع)کامیون سواری1محسن زحمتی200 نفر09153616415خضری کیلومتر55 محور قاین - گناباد
قائنمجتمع یاقوت سرخکامیون سواری1اسماعیل نعمت نژاد600 نفر09153638689روستای شاهیک
قائنمجتمع پذیرایی صباکامیون سواری2علیرضا حقی100 نفر09123436759قائنات- سه راهی خواف- زیرکوه
قائنرستوران هخامنشکامیون سواری3محمد علی غفلتی
مدیر:محمد زارعگر
40 نفر09159102903
09373245270
قائن- حاشیه جاده سنتو
طبسرستوران پنجه طلاییکامیون سواری1حسین شیروی600 نفر09131554059طبس – میدان امام خمینی
طبسرستوران باغ مجنونکامیون سواری1احمد شیروی300 نفر09131554366طبس– میدان امام خمینی
طبسرستوران سبحانکامیون سواری2سید محسن حسینی مقدم80 نفر09131422231دیهوک
طبسرستوران نگیناتوبوسی1محمدعلی همتی فر300 نفر09133551546دیهوک
طبسکبابی طریق الرضاکبابی3محمدرضا غیبگویی12 نفر09133570805زنوغان
طبسرستوران بهارکامیون سواری2علی رسایی100 نفر09393715301زنوغان
طبسرستوران مهرکامیون سواری3طوبی شبانی150 نفر09139694902طبس – ده محمد
طبسکبابی صحراکبابی3رمضانعلی عبداللهی12 نفر09133737252طبس – ده محمد
طبسکبابی بابا احمدکبابی3احمد دلاوری20 نفر09132529633طبس - کریت
طبسرستوران خاتمکامیون سواری2خدابخش خدابخشی زاده300 نفر32852171طبس – عشق آباد
طبسرستوران زائرالرضا(ع)کبابی3زهرا پالائی
مدیر: حسن علیدادی
30 نفر09132530392طبس – محور دیهوک- راور- دیگ رستم
فردوسمجتمع پذیرایی ولیکامیون سواری 2معصومه جهاندار50 نفر09153357427فردوس – ورودی ازسمت بشرویه
فردوسرستوران نساجیکامیون سواری2سیدفضل شکوری100 نفر32742112فردوس – کیلومتر 7 محورفردوس – مشهد، نرسیده به شهرک صنعتی
فردوسرستوران بیستاتوبوسی1عزیزا... امینی150 نفر09155346207
09121219472
کیلومتر 7 محور فردوس مشهد جنب پمپ بنزین
فردوسرستوران شهرک باغستاناتوبوسی2اصغر مرحبی200 نفر09151349373
09151342707
فردوس- باغستان روبروی پلیس راه
فردوسرستوران علی و پسرانکامیون-سواری1صدیقه محمدپور
100 نفر09155030382
09159349643
کیلومتر 215 محور بیرجند – فردوس
فردوسرستوران محباتوبوسی2علی محب راد120 نفر0926852764فردوس- باغستان ، جنب پلیس راه
فردوسرستوران علی باباکامیون سواری2محمد رضا پاسدار150 نفر09153356264اسلامیه حاشیه میدان بسیج
فردوسرستوران حاتم اسلامیهکامیون سواری2عباس عاجز زاده150 نفر09153342770اسلامیه خ امام خمینی
نهبندانرستوران براتی وپسراناتوبوس1حسن براتی120 نفر09151615214نهبندان- فلکه ورودی شهر نهبندان
نهبندانرستوران امیداتوبوس2جواد محمدی70 نفر09155624102کیلومتر 160 محور بیرجند- نهبندان روبروی پمپ بنزین خوسف
نهبندانرستوران بهارکامیون.سواری3محمد حسین سهل آبادی30 نفر09151635610خراسان جنوبی- نهبندان روستای سهل آباد کیلومتر 110 محور بیرجند - نهبندان
نهبندانمجتمع پذیرایی بعثت نهبنداناتوبوسی1نظام غنی فهیم250 نفر09155624483
کیلومتر 10 محور نهبندان - زاهدان روبروی مسجد حضرت ابوالفضل
نهبندانمجتمع پذیرایی ولی عصراتوبوسی1علیرضا زینلی نخعی120 نفر09153632017
09153635644
شهرستان نهبندان - روبروی پلیس راه
نهبندانمجتمع پذیرایی نگین کویر
چاهداشی
کامیون سواری2محمود عبداللهی100 نفر09158619819نهبندان – کیلومتر 36 محورنهبندان شهداد
سربیشهرستوران ارماتوبوس3حسین حسینی110 نفر09155614207سربیشه-کیلومتر 65 محور بیرجند- زاهدان
سربیشهرستوران ضیافتکامیون سواری1علیرضا ادیبیان70 نفر09155610352کیلومتر 33 محور بیرجند – زاهدان جنب مسجد صاحب الزمان
سربیشهمجتمع پذیرایی طلوع درحکامیون سواری2محمدمهدی خامس پناه70 نفر09159623452سربیشه – روستای درح - حاشیه جاده
سربیشهرستوران هاموناتوبوسی 2مهدی محمودی500 نفر09151406029سربیشه – کیلومتر65 محوربیرجند - زاهدان
سربیشهمجتمع خدمات رفاهی مهراباتوبوسی2خانم اشرف عرب عنانی200 نفر09155618565
09159691729
کیلومتر 32 محور بیرجند- زاهدان
خوسفمجتمع پذیرایی خاطرهکامیون سواری2اسماعیل خداپرست100 نفر09151613394کیلومتر 22 محوربیرجند - کرمان
خوسفرستوران ولی زاده و پسراناتوبوسی1بخش ا... ولیزاده450 نفر09153418044
09157202855
خوسف بلوار امام خمینی روبروی بسیج
خوسفرستوران ترنجکامیون سواری2فرج ا... بهمدی50 نفر09151614015کیلومتر 85 محور بیرجند- کرمان
سرایانمجتمع خدمات رفاهی بهشتکامیون سواری3غلامرضا فولادی30 نفر09159751036 بسطاق - حاشیه جاده سرایان بیرجند
درمیانمجتمع خدمات رفاهی اسدیهکامیون سواری2طهمورث رحمانی200 نفر09121201636درمیان – ورودی شهر اسدیه