هتل های خراسان جنوبی

شهرستاننام هتلستارهتعداد اتاقتعداد سوییتنام مدیرتلفننشانی
بیرجندجهانگردی 3492هادی معین فر32222331 32222320
7- 32229426- 32236380 ف
09155496045
بیرجند خیابان ارتش- روبروی بیمارستان ارتش
بیرجندمقدم1243صادق رسته مقدم32222827
32223837- 32238565 ف
09155618578
بیرجند- خ جمهوری اسلامی
بیرجند
قائم
1251سید علی سیادت32232039
32211244- 32223598 ف
09153623627

بیرجند – خیابان جمهوری اسلامی – جمهوری 15
بیرجندکوهستان3383سید علی اکبر ذوالفقاری58323370 -58323369
58322580 ف
09153610238
بیرجند – بند امیر شاه – روستای کاسه سنگ
فردوسعماد نظام3180علیرضا امیر حسنخانی32731201
32731200 (ف)
09153356500(آقای اکبری- مدیریت)
فردوس- بلوار امام رضا(ع) بالاتر از ستاد فرماندهی ناجا
طبسبهمن2320 مهدی دهقان09133550015طبس – بلوار شهداء
طبسامیر1220مجید دهقان نیری09131554260
32835555
طبس – روبروی امامزاده