( فهرست هتل های استان خراسان جنوبی ))

رديف شهرستان درجه نام هتل نام مدير تلفن نشاني
1 بیرجند 3 ستاره جهانگردي آقای میرزایی 32222331   32222320 خيابان ارتش- روبروی بیمارستان ارتش
2 بیرجند 3ستاره کوهستان آقای سید علی اکبر ذوالفقاری 58323370 -58323369 بند امیر شاه روستای کاسه سنگ
3 بیرجند 3 ستاره سپهر آقای آذرکار 32232299-32239444 خیابان جمهوری
4 بیرجند 1 ستاره مقدم آقاي صادق رسته مقدم 32222827 خیابان جمهوري اسلامي
5 بیرجند 1ستاره قائم آقاي سيد علي سيادت 32232039 خيابان جمهوري اسلامي جمهوري 15
6 فردوس 3ستاره عماد نظام آقای علیرضا امیر حسنخانی 32731201 بلوار امام رضا(ع) بالاتر از ستاد فرماندهي ناجا
7 طبس 2 ستاره بهمن آقای مهدی دهقان 32825951 بلوار شهداء
8 طبس 1 ستاره امیر آقای مجید دهقان نیری 32835555 روبروی امامزاده
9 بشرویه 3ستاره کیان آقای عباس کیانی زاده 32771532 بلوار انقلاب