مهمانپذیرهای خراسان جنوبی

شهرستاننام واحدستارهتعداد اتاقنام مدیرتلفننشانی
بیرجندآرین212علی اصغر مهیمنی32225034
09151606850
بیرجند– م امام خمینی بین جمهوری13و15
بیرجندزمرد219حسن مددی پور32222671
09153623877
بیرجند- خ جمهوری‌اسلامی پلاک 13
بیرجندصفا111آرمان یوسفی322222130
09158609609
بیرجند- خ جمهوری‌اسلامی19پ12
بیرجندکلبه212سید مصطفی حسین پور32224652
09155616307
خیابان جمهوری اسلامی –مقابل هتل مقدم
بیرجندنوید323غلامرضا چاجی32223849
ف 2239880
09155619177
بیرجند- خ حکیم نزاری
جنب بازارچه اسلامی
بیرجندمشایخی213مهدی مشایخی32223896
09389400268
بیرجند- خ جمهوری‌اسلامی2و4
بیرجندموحدی315علیرضا موحدی32212901
09371296877
خیابان جمهوری اسلامی – جمهوری 13
فردوسآبگرم فردوس285خزائی 09155340612
32731191
روستای برون- مجموعه آبگرم فردوس
فردوسسجاد15احمد پهلوان32721010
32729277
09151372259
فردوس- حاشیه میدان جهاد-ابتدای خ امام
فردوسفردوسی111محمد علی مرحبی32723257
09151372269
32729277
فردوس- خ رسالت
فردوسگلستان216سید مجتبی جلیلی پروانه32725558
32723823
09151342406
فردوس- خ امام خمینی
قائنسعید114محد حسین رجب زاده32523735
32523734
09155618831
قاین- م. مهدیه1
سربیشهسعادتی28اسحاق سعادتی32663637
09155624212
سربیشه خ مطهری6
سربیشهاندیشه
خوسفآبگرم لوت130داریوش خسروی0915164620070 کیلومتری جنوب شهر خوسف