نمایشگاه های بین المللی گردشکریردیف
نام نمایشگاه کشور برگزار کننده زمان برگزاری

سایت نمایشگاه

1 نمایشگاه گردشگری و تعطیلات چینCMT چین / نانجینگ

31 May-2 ـJune2019

12-10 خرداد 98

http://www.citm.com.cn/

2 نمایشگاه بین المللی گردشگری Kotfa کره/ سئول

9-6 ژوئن - 2019

19-16 خرداد 98

http://en.kotfa.ne

4 نمایشگاه عراق عراق

115-11 ژوئن 2019

25-21 خرداد 98

 
3 OIPYKA روسیه -مسکو

12-10 سپتامبر 2019

21-19 شهریور 98

https://www.tourismexpo.ru

5

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی سلامت و پزشکی عمان

(Oman health exhibition & conference)

عمان/ مسقط

25-23 سپتامبر 2019

3-1 مهر 98

www.omanhealthexpo.com

6 نمایشگاه بین المللی بازار سفر فرانسه (TOP RESA فرانسه/ پاریس

4-1 اکتبر 2019

12-9 مهر 98

WWW.IFTM.FR

7 نمایشگاه بازار سفر کراچی پاکستان - کراچی

10-8 اکتبر 2019

18-16 مهر 98

www.pakistanTravelmart.com

8

TTG ایتالیا- ریمنی

14-11 اکتبر 2019

22-19 مهر 98

En.ttgexpo.it

9 جاتا(JATA) ژاپن/ اوساکا

27-24 اکتبر 2019

5-2 آبان 98

http://t-expo.jp

11 CITM چین /کانمینگ

17-15 نوامبر 2019

26-24 آبان 98

http://www.citm.com.cn/

10 نمایشگاه گردشگری پیشرو در جنوب آسیا هند دهلی نو

10-8 مارس 2020

20-18 دی 98

www.satte.in

12 IITT مومبای هندوستان

17-15 ژانویه 2020

27-25 دی 98

http://www.tourismfair.asia

12 Fitur اسپانیا اسپانیا/ مادرید

26-22 ژانویه 2020

6-2 بهمن 98

www.IFEMA.ES/FITUR

14 نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری شرق مدیترانه EMITT ترکیه/ استانبول

30ژانویه لغایت 2 فوریه 2020

13-10 بهمن 98

http://www.emittistanbul. com

15 نمایشگاه گردشگری Gitf چین - گوانگجو

22-20 فوریه 2020

3-1 اسفند 98

http://www.gitf.com.cn/

16 ITB برلین آلمان/ برلین

8-4 مارس 2020

18-14 اسفند 98

www.ITB-Berlin.com

17 MITT مسکو روسیه- مسکو

19-17 مارس 2020

29-27 اسفند 98

www.mitt.ru

18 نمایشگاه مسافرت بین المللی چین (COTTM) چین / پکن

3-1 آوریل 2020

15-13 فروردین 99

www.cottm.com

19 نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری AITF آذربایجان باکو

11- 9 آوریل 2020

23-21 فروردین 99

www.AITF.AZ

20 ATM دبی دبی

28 آوریل -1 می 2020

11- 8 اردیبهشت 99

https://arabiantravelmarket.wtm.com/

نظر دادن