سوگواره ملی (میراث عاشورادر قاب عکس)

farakhan min

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معرفی اعضای ستاد

دومین سوگواره ملی (میراث عاشورا در قاب عکس)

رئیس ستاد : حسن رمضانی

دبیر ستاد : محمود بستانی

مشاور هنری : حسین عباس زاده

دبیر اجرایی: ایمان گلرو

دبیرخانه: سمیه محمدی ٬ مجتبی جانفدا

گرافیست : صالحه اکبری

 

راهنمای ثبت نام:

1- دانلود فرم ثبت نام (برای دانلود کلیک کنید) و  دانلود فرم ارسال عکس (برای دانلود کلیک کنید)

2-اسکن عکس 4*3 صاحب اثر

3 - تکمیل فرم ثبت نام و فرم ارسال عکس

4- ارسال مدارک مورد نیاز به همراه آثار به ایمیل سوگواره :

5- اطلاع از اخرین اخبار و رویداد های سوگواره از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام میراث عاشورا

6 - آخرین مهلت ارسال آثار 10 آبان ماه 1396

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-