اطلاع رسانی خدمات

 

شناسنامه خدمات سرمایه گذاری

فرایند درخواست و صدور موافقت اصولي و مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري
فرآیند اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
فرآیند صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

شناسنامه خدمات میراث فرهنگی

فرایند فروش ، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان
فرایند صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي
فرایند ثبت آثار غیر منقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
فرایند ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی
فرایند ثبت آثارطبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
فرایند صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی
فرایند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

 

شناسنامه خدمات صنایع دستی

توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی
صدور و تمدید جواز کارگاهی
صدور پروانه تولید انفرادی
صدور پروانه تولید کارگاهی

 

شناسنامه خدمات گردشگری

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری
صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 

 فرم های گردشگری

فرم تعهدنامه استحکام بنا و آتش نشانی